licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 132

INFORMACJA

Temat pracy:
Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie firmy X


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 48
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 132
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Sposób postrzegania przedsiębiorstwa przez otoczenie, rozumiane zarówno jako klientów, ale również przez firmy współpracujące, czy nawet samych pracowników firmy, jest aspektem szczególnie ważnym w działalności każdego przedsiębiorstwa. Właśnie sposób postrzegania przedsiębiorstwa decyduje o wielkości jego sprzedaży, zainteresowaniu jego produktami, wynikach finansowych i pośrednio o możliwościach rozwoju i ekspansji rynkowej. Wizerunek przedsiębiorstwa, bo o nim mowa, jest więc często obszarem kluczowym. Niniejsza praca skupia się na aspektach związanych z wizerunkiem przedsiębiorstw opierając się na konkretnym przykładzie. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy przedstawia zagadnienia związane z wizerunkiem przedsiębiorstwa i zasadami jego tworzenia. Przybliżono istotę i cele marketingu oraz zakres działań marketingowych. Przybliżono pojęcie wizerunku i jego rodzaje. Opisane zostały zależności między wizerunkiem i całościową identyfikacją podmiotu, opisano również kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

   Drugi rozdział pracy dostarcza informacji o analizowanym przedsiębiorstwie i jego działalności realizowanej zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przedstawiono zakres działalności firmy, jej historię, a także historię najbardziej popularnej marki produktów przedsiębiorstwa.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na aspektach związanych z kreowaniem wizerunku przedsiębiorstwa w opinii jego klientów na podstawie badań własnych. Przedstawiono cel i przedmiot badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki, a także metody, techniki i narzędzia badawcze. Opisane zostały również wyniki badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY