Problematyka mniejszości ormiańskich w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Ormianie to mniejszość narodowa, która została zadeklarowana przez część mieszkańców Polski podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Liczba Ormian w Polsce szacowana jest na 40-80 tysięcy, z których większość przybyła do Polski po II Wojnie Światowej. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z Ormianami i mniejszością ormiańską w Polsce. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na najważniejszych zagadnieniach związanych z mniejszościami narodowymi w ujęciu ogólnym, ale również w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Przybliżono pojęcie mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej, przedstawiono również zagadnienia związane z tożsamością narodową. Wymieniono mniejszości narodowe w Polsce. Istotnym zagadnieniem jest również stosunek Polaków do przedstawicieli mniejszości narodowych, czemu także poświęcono uwagę na łamach rozdziału.

Drugi rozdział pracy poświęcono mniejszości ormiańskiej. Przybliżono historię Ormian, ale również skupiono się na aspektach związanych z językiem, religią i kulturą Ormian.

Ostatni, trzeci rozdział pracy skupia się na wybranych aspektach związanych ściśle z mniejszością Ormiańską i jej funkcjonowaniem w Polsce. Przybliżono dane statystyczne związane z tym zagadnieniem, a także przedstawiono informacje związane z migracjami Ormian do Polski. Nawiązano również do organizacji ormiańskich w Polsce, co poprzedzono aspektami tożsamości Ormian zamieszkujących Polskę obecnie.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.