licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 133

INFORMACJA

Temat pracy:
Problematyka mniejszości ormiańskich w Polsce


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 149 z

 
Ilo stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 133
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 149 z

Tre pracy:

    Ormianie to mniejszość narodowa, która została zadeklarowana przez część mieszkańców Polski podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Liczba Ormian w Polsce szacowana jest na 40-80 tysięcy, z których większość przybyła do Polski po II Wojnie Światowej. Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z Ormianami i mniejszością ormiańską w Polsce. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na najważniejszych zagadnieniach związanych z mniejszościami narodowymi w ujęciu ogólnym, ale również w odniesieniu do sytuacji w Polsce. Przybliżono pojęcie mniejszości narodowej i mniejszości etnicznej, przedstawiono również zagadnienia związane z tożsamością narodową. Wymieniono mniejszości narodowe w Polsce. Istotnym zagadnieniem jest również stosunek Polaków do przedstawicieli mniejszości narodowych, czemu także poświęcono uwagę na łamach rozdziału.

   Drugi rozdział pracy poświęcono mniejszości ormiańskiej. Przybliżono historię Ormian, ale również skupiono się na aspektach związanych z językiem, religią i kulturą Ormian.

   Ostatni, trzeci rozdział pracy skupia się na wybranych aspektach związanych ściśle z mniejszością Ormiańską i jej funkcjonowaniem w Polsce. Przybliżono dane statystyczne związane z tym zagadnieniem, a także przedstawiono informacje związane z migracjami Ormian do Polski. Nawiązano również do organizacji ormiańskich w Polsce, co poprzedzono aspektami tożsamości Ormian zamieszkujących Polskę obecnie.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 149 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.