licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 134

INFORMACJA

Temat pracy:
Polski rynek reklamy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 134
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Celem niniejszej pracy jest przedstawienie informacji o rynku reklamowym w Polsce. Praca obejmuje trzy rozdziały.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na reklamie przedstawionej jako instrument promocji. Przedstawiono tu pojęcie oraz funkcje reklamy i podstawowe formy jej wykorzystania. Odniesiono się także do regulacji prawnych związanych ze stosowaniem reklamy.

   Drugi rozdział zawiera charakterystykę mediów reklamowych. Przede wszystkim opisana została reklama telewizyjna, jako wykorzystująca najbardziej wpływowe medium, którym niewątpliwie jest telewizja. Odniesiono się do prasy oraz czasopism, które mimo, że nie dysponują tak dużą siłą przebicia, jak telewizja, bez wątpienia są atrakcyjne w kontekście marketingowym, ze względu na możliwość szczegółowego sprecyzowania grupy docelowej przekazu reklamowego. Przedstawiono także inne media reklamowe skupiając się na radiu, reklamie zewnętrznej i internecie.

   Trzeci rozdział pracy zawiera analizę polskiego rynku reklamy. Przedstawiono uczestników rynku reklamy, a także najważniejszych zleceniodawców usług reklamowych. Nawiązano także do wydatków, jakie są ponoszone na reklamę.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.