Polski rynek reklamy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie informacji o rynku reklamowym w Polsce. Praca obejmuje trzy rozdziały.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na reklamie przedstawionej jako instrument promocji. Przedstawiono tu pojęcie oraz funkcje reklamy i podstawowe formy jej wykorzystania. Odniesiono się także do regulacji prawnych związanych ze stosowaniem reklamy.

Drugi rozdział zawiera charakterystykę mediów reklamowych. Przede wszystkim opisana została reklama telewizyjna, jako wykorzystująca najbardziej wpływowe medium, którym niewątpliwie jest telewizja. Odniesiono się do prasy oraz czasopism, które mimo, że nie dysponują tak dużą siłą przebicia, jak telewizja, bez wątpienia są atrakcyjne w kontekście marketingowym, ze względu na możliwość szczegółowego sprecyzowania grupy docelowej przekazu reklamowego. Przedstawiono także inne media reklamowe skupiając się na radiu, reklamie zewnętrznej i internecie.

Trzeci rozdział pracy zawiera analizę polskiego rynku reklamy. Przedstawiono uczestników rynku reklamy, a także najważniejszych zleceniodawców usług reklamowych. Nawiązano także do wydatków, jakie są ponoszone na reklamę.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace