Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 94
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Poziom wykorzystania systemów informatycznych na świecie zwiększa się nieustannie i już obecnie nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorstwa, które nie korzystałoby z infrastruktury informatycznej w codziennej pracy. Informatyka stała się nieodłącznym elementem niemal każdego obszaru życia, jak chociażby logistyki, edukacji, turystyki, mediów, a w wybranych obszarach brak wykorzystania informatyki oznaczałby całkowity paraliż, czego przykładem jest księgowość, czy rozwój nauki. Systemy informatyczne wykorzystuje się obecnie niemal w każdej firmie, każdej instytucji rządowej i samorządowej, w każdym biurze. Warto jednak pamiętać o tym, że rozwój rozwiązań informatycznych oznacza również powstawanie i rozwój technik opracowanych z myślą o naruszeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Praca skupia się głównie na zagadnieniu zagrożeń i zabezpieczeń systemów informatycznych. Celem pracy jest pokazanie problematyki zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na zagrożeniach bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przedstawiona została specyfika tego typu systemów i ich klasyfikacja, jak również ogólna charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz statystyki częstotliwości występowania najczęstszych zagrożeń. Przybliżone zostały zasady budowania systemów bezpieczeństwa i aspekty dotyczące analizy ryzyka.

Drugi rozdział pracy porusza problematykę przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przybliżone zostały zagadnienia związane z ochroną usług w internecie. Nawiązano do protokołu TCP/IP oraz aspektów związanych z bezpieczeństwem w tym zakresie, jak również odniesiono się do innych protokołów wykorzystywanych w komunikacji. Istotnym zagadnieniem jest również ochrona danych i umieszczenie danych w warstwach sieci. Przybliżono problematykę ochrony antywirusowej, podpisu cyfrowego, zapór i działań dotyczących ochrony kompleksowej.

Trzeci rozdział pracy odnosi się do problematyki polityki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Przybliżono koncepcję systemu bezpieczeństwa, gdzie przybliżono elementy systemu bezpieczeństwa i ogólny model bezpieczeństwa systemów informatycznych i wymagań szczegółowych w kontekście modelu bezpieczeństwa. Przybliżone zostały również zagadnienia budowania polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych. W tym aspekcie nawiązano do specyfiki systemu informatycznego, wymagań oraz środowiska bezpieczeństwa systemów tego typu i ich bezpieczeństwa.

Ostatni rozdział pacy skupia się na audycie i monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych w analizowanym przedsiębiorstwie. Przybliżono standardy ochrony systemu informatycznego przedsiębiorstwa, kryteria oceny oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego. Nawiązano również do monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych zarządzania firmy.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.

Podobne prace

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 74

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Administracja w prawie energetycznym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 139