licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 136

INFORMACJA

Temat pracy:
Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 94
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 136
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Poziom wykorzystania systemów informatycznych na świecie zwiększa się nieustannie i już obecnie nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorstwa, które nie korzystałoby z infrastruktury informatycznej w codziennej pracy. Informatyka stała się nieodłącznym elementem niemal każdego obszaru życia, jak chociażby logistyki, edukacji, turystyki, mediów, a w wybranych obszarach brak wykorzystania informatyki oznaczałby całkowity paraliż, czego przykładem jest księgowość, czy rozwój nauki. Systemy informatyczne wykorzystuje się obecnie niemal w każdej firmie, każdej instytucji rządowej i samorządowej, w każdym biurze. Warto jednak pamiętać o tym, że rozwój rozwiązań informatycznych oznacza również powstawanie i rozwój technik opracowanych z myślą o naruszeniu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

   Praca skupia się głównie na zagadnieniu zagrożeń i zabezpieczeń systemów informatycznych. Celem pracy jest pokazanie problematyki zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na zagrożeniach bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przedstawiona została specyfika tego typu systemów i ich klasyfikacja, jak również ogólna charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz statystyki częstotliwości występowania najczęstszych zagrożeń. Przybliżone zostały zasady budowania systemów bezpieczeństwa i aspekty dotyczące analizy ryzyka.

   Drugi rozdział pracy porusza problematykę przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa systemów informatycznych. Przybliżone zostały zagadnienia związane z ochroną usług w internecie. Nawiązano do protokołu TCP/IP oraz aspektów związanych z bezpieczeństwem w tym zakresie, jak również odniesiono się do innych protokołów wykorzystywanych w komunikacji. Istotnym zagadnieniem jest również ochrona danych i umieszczenie danych w warstwach sieci. Przybliżono problematykę ochrony antywirusowej, podpisu cyfrowego, zapór i działań dotyczących ochrony kompleksowej.

   Trzeci rozdział pracy odnosi się do problematyki polityki bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Przybliżono koncepcję systemu bezpieczeństwa, gdzie przybliżono elementy systemu bezpieczeństwa i ogólny model bezpieczeństwa systemów informatycznych i wymagań szczegółowych w kontekście modelu bezpieczeństwa. Przybliżone zostały również zagadnienia budowania polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych. W tym aspekcie nawiązano do specyfiki systemu informatycznego, wymagań oraz środowiska bezpieczeństwa systemów tego typu i ich bezpieczeństwa.

   Ostatni rozdział pacy skupia się na audycie i monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych w analizowanym przedsiębiorstwie. Przybliżono standardy ochrony systemu informatycznego przedsiębiorstwa, kryteria oceny oraz audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego. Nawiązano również do monitoringu bezpieczeństwa systemów informatycznych zarządzania firmy.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.