Opracowanie procesu technologicznego naprawy układu hamulcowego samochodu osobowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 69 zł

Opis pracy

Układ hamulcowy pojazdów osobowych jest istotną częścią funkcjonalną umożliwiającą samochodom wpływanie na zmniejszanie prędkości ich poruszania się. Właśnie dlatego naprawa podzespołów układu hamulcowego powinna być przeprowadzona w sposób dokładny i profesjonalny.

Celem niniejszej pracy jest opracowanie procesu technologicznego fachowej naprawy układu hamulcowego w którym występują założone objawy świadczące o konieczności przeprowadzenia takiej naprawy.

Praca zawiera szczegółowy opis rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych w układach hamulcowych pojazdów osobowych, oraz opis układu hamulcowego stosowanego w Oplu Astrze. Końcowa część pracy została poświęcona zagadnieniom związanym z procesem technologicznym naprawy uszkodzonego układu hamulcowego w Oplu Astrze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 69 zł.