Funkcje reklamy społecznej we współczesnych mediach

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 8
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Fragment tekstu:

Transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła zmiany w wielu dziedzinach życia. Jedną z nich było pojawienie się reklamy w skali, w jakiej do tej pory to zjawisko u nas nie występowało. Reklamy już na dobre zadomowiły się w naszej rzeczywistości. Atakują nas w telewizji, w radio, w tygodnikach i w prasie codziennej zajmując z numeru na numer coraz więcej stron, na ulicach i ścianach domów. Reklama zgodnie z dość powszechnie dziś przyjmowaną definicją zaproponowaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA – American Marketing Asociation) to każda płatna forma nieosobistej prezentacji i popierania idei posiadania danych dóbr przez ściśle określone, zainteresowane osoby . Obok tradycyjnej reklamy komercyjnej, której celem jest promocja produktów i usług, pojawiły się dwie inne formy – reklama polityczna i reklama społeczna. Reklama polityczna jest elementem marketingu politycznego promującego określone programy społeczne, polityczne i gospodarcze proponowane przez aktorów politycznych . W swojej pracy zajmę się reklamą społeczną.......

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Prawne aspekty reklamy
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66

Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 95

Wpływ reklamy na skuteczność i efektywność transakcji handlowych (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 106