Kryzys i anomia jako blokada rozwoju młodzieży

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 4
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Część tekstu pracy:

Ze względu na długotrwały kryzys i anomię społeczną znaczna część młodzieży odczuwa blokadę swojego rozwoju. Anomia określa stan społeczny, w którym jednostka społeczna wobec narzucanych przez społeczeństwo celów czy wartości, które należy realizować, nie ma możliwości zrealizowania tych celów czy uzyskania wartości za pomocą społecznie akceptowanych środków czyli zgodnie z przyjmowanymi w społeczeństwie normami. Pomiędzy sytuacją społecznej anomii a osobowością społeczną wytwarza się mechanizm izomorfizmu (odwzorowanie jednego przez drugie) i sprzężenia, pośredniczony poprzez głęboko zakorzenione w kulturze symbole, stanowiące treść wczesnej, przeddyskursywnej socjalizacji . Anomia to pewnego rodzaju stan niepewności i zagubienia w systemie aksjonormatywnym spowodowanym najczęściej jego transformacją. Jednostka społeczna w stanie anomii nie potrafi ocenić, zgodnie z którymi normami należy działać i jakie wartości internalizować....

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Wniesienie aportu rzeczowego do spółki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 95

Polska racja stanu w XX wieku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 129

Dostęp do informacji o środowisku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100