licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 15

INFORMACJA

Temat pracy:
Podatek rolny i jego funkcjonowanie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 15
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Podatek jest jedną z podstawowych kategorii pojęciowych funkcjonujących we współczesnej świadomości społecznej. Wokół podatków buduje się programy ekonomiczne, stosunek do polityki podatkowej łączy bądź dzieli rozmaite grupy społeczne, projekty reform podatkowych są składnikiem programów partii politycznych, a obietnice podatkowe stają się często elementem gry wyborczej w demokratycznych społeczeństwach. Ponadto podatki będące głównym źródłem dochodów państwa, stanowią istotny instrument zarządzania. Pobieranie różnorodnych podatków odbywa się na określonych zasadach. Z kolei znajomość tych zasad wpływa na osiągnięcie sukcesu w każdej działalności prowadzonej przez podatnika.

   Powszechność opodatkowania jest obecnie bezsporna. Praktycznie każdy z podmiotów gospodarczych jest podatnikiem jakiegoś podatku. Dlatego podatki zamiast wyłącznych lub przeważających funkcji fiskalnych, coraz w większym stopniu zaczynają pełnić funkcje pozafiskalne, zarówno gospodarcze jak i społeczne. Wymaga to stosowania rozbudowanych systemów i konstrukcji podatkowych, które mogą wpływać na najróżniejsze kierunki działania. Pamiętać należy o tym, że każdy podatek jest pewnym ograniczeniem możliwości finansowych przedsiębiorstwa, a wiec również dosłuży do zwiększenia motywacji do powiększania dochodów. Chodzi tu o to, aby wobec istnienia obiektywnej konieczności płacenia podatków stworzyć taki system obciążeń, który zapewniłyby jak najsilniejsze bodźce do ekspansji i powiększenia dochodu z wykorzystaniem najbardziej racjonalnych ze społecznego punktu widzenia, modeli jego osiągnięcia.

   Ze względu na duże poświęcenie uwagi w mediach i polityce podatkowi rolnemu podjęłam tą tematykę. Celem mojej pracy jest przedstawienie podatku rolnego oraz jego funkcjonowanie. W rozdziale I skupiłam się na zagadnieniach ogólnych związanych z podatkiem. Naświetliłam źródła i aspekty prawne podatku. Ponadto w tym rozdziale omówiłam rentę gruntową, która jest ekonomicznym problemem źródła podatku.

   Kolejny rozdział mojej pracy poświęciłam charakterystyce i genezie podatku rolnego. Podatek ten przedstawiałam jako system podatków w Polsce. Omówiłam zasady ustalania oraz zwolnienia ulgi jakie podlegają podatkowi rolnemu. Ostatni rozdział mojej pracy opisuje podstawowe kategorie ekonomiczne w rolnictwie. Przedstawiłam również źródło budżetu gminy jakim jest podatek rolny. W pracy wykorzystałam zarówno źródła prawa jak również literaturę książkową.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.