licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 150

INFORMACJA

Temat pracy:
Rozrachunki z pracownikami na przykładzie wybranego gimnazjum


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 150
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Do znaczącej grupy jednostek sektora finansów publicznych zaliczyć należy placówki oświatowe. Reforma z 1999 roku o szkolnictwie wprowadziła nowy rodzaj szkół – gimnazja. Uczniowie, po skończeniu edukacji w szkołach podstawowych mają obowiązek kontynuować ją właśnie w gimnazjach.

   Utworzenie nowych organizacji pociągnęło za sobą konieczność zatrudnienia nowych grup pracowników – nauczycieli oraz pracowników do działu administracji i obsługi.

   Celem pracy jest przedstawienie wszelkich rozrachunków z pracownikami występujących w organizacjach, jako studium przykładu wykorzystano wybrane gimnazjum.

   Zakres przestrzenny niniejszej pracy obejmuje terytorium Polski.

   Zakres czasowy natomiast obejmuje 11 lat – od momentu kluczowej reformy oświaty w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2010 wykorzystanym do analizy rozrachunków z pracownikami występujących w analizowanym gimnazjum.

    Praca ma charakter analizy opisowej. Wykorzystano w niej materiały zaczerpnięte z fachowej literatury z zakresu finansów publicznych, rozrachunków i funkcjonowania oświaty. Korzystano także z aktów prawnych regulujących funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, uchwały Rady Gminy dotyczących jednostek oświatowych oraz wewnętrznych regulaminów analizowanego gimnazjum.

    Informacje i wnioski zawarte w pracy mogą być pomocne w poznaniu istoty funkcjonowania szkół, struktury organizacyjnej oraz występujących w tych organizacjach rozrachunków z pracownikami.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY