licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 151

INFORMACJA

Temat pracy:
Klasyczny wzór piękna jako wyznacznik kultury i literatury antycznej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 49

 
Ilość stron: 14
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 151
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 49

Treść pracy:

    W starożytności piękno pojmowano jako wartość stałą. Było ono kanonem, czymś niezmiennym, nienaruszalnym, idealnym. Do niego wszyscy dążyli, o nie zabiegali, nim żyli. Na początku tymi kategoriami zajmowali się filozofowie. To oni właściwie pierwsi zaczęli zastanawiać się nad właściwą istotą piękna, nad jego charakterem i zależnością od czasu. Sofiści, którzy byli jednymi z pierwszych filozofów, uważali - tak jak współczesny człowiek - że piękno jest wartością zmienną i zależną zarówno od czasu, jak i od warunków zewnętrznych. Uważali, że "wszystko płynie", tak więc stałych niezmiennych i wiecznych po prostu nie ma. Nie mógł się z tym zgodzić Sokrates. Nie umiał tego zaakceptować. Uważał on, że, owszem, istnieją wieczne i ponadczasowe reguły mówiące o tym, co jest dobre, a co złe, co etyczne i zgodne z naturą świata, a co wbrew tej naturze, w końcu co piękne, a co nie do przyjęcia. Sądził, że poznać te kanoniczne wartości może człowiek tylko za pomocą rozumu, a piękno ukryte jest w naszym wnętrzu. Prowadzi do niego zachowanie cnoty, życie w zgodzie z wartościami etycznymi, moralnymi i dbałość o te wartości.

   Praca skupia się na problematyce piękna, jego rozumieniu i znaczeniu w kulturze oraz literaturze antycznej. Przedstawiono definicje pojęcia piękna, jego znaczenie w teatrze i sztuce.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 49
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.