Odbiorca w tekście literackim

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 79 zł

Opis pracy

Dlaczego ludzie od dawien dawna sięgają po różnorakie dzieła literackie? Co jest głównym bodźcem mobilizującym ich do lektury? Czy może być to tylko ciekawość? Tak, jak wielu jest czytelników, tak wiele jest oczekiwań wobec danego dzieła, jednak w większości przypadków skłania nas do czytania chęć poznania czegoś nowego, nieodgadnionego, czegoś, co nas zaskoczy, zaintryguje, czegoś, co wywoła w nas duchową rewolucję. Jak mówi Antonina Dzikowska: „Książka – to dla wielu milionów czytelników dowiedzenie się prawdy o sobie, znalezienie wyrazu dla własnych tęsknot, pragnień, ideałów” . Reakcja na utwór i jego interpretacja jest jednakże kwestią osobistą, gdyż z powodu odmiennych doświadczeń i oczekiwań lektura wzbudza inne obrazy u każdego czytelnika. Pozwala mu ona na kreację swego wewnętrznego świata, na budowanie niepowtarzalnej tożsamości. Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem Stefana Melkowskiego, że: „Odbiór dzieła literackiego przez każdego czytelnika jest aktem indywidualnym, umysłowym, duchowym, intymnym”.

Praca skupia się na analizie sposobu oddziaływania tekstów literackich na czytelnika i na sposobie interakcji dzieła literackiego z uczuciami odbiorcy. Praca z zakresu teorii literatury.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 79 zł.

Podobne prace