Wiara w słowo - oddanie czy naiwność

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 10
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

„SŁOWO: ciąg symboli alfabetu języka wygenerowany (lub dający się wygenerować) przy użyciu jego gramatyki” . To właśnie słownikowa definicja słowa. Czy czy tym naprawdę jest słowo – ciągiem symboli? Czym więc jest symbol, należałoby się w tym miejscu zastanowić. Powinien być to znak umowny, który niesie za sobą jakieś znaczenie, pełni funkcję zastępczą, a może pomocniczą wobec jakiegoś przedmiotu. Symbol więc powinien nam przywodzić na myśl to, co oznacza. Więc słowo jako ciąg symboli musi nieść za sobą jakieś głębsze znaczenie, musi być czymś więcej niż tylko zbiorem dźwięków. Czym więc? Moim zdaniem jest ono obietnicą. Obietnicą, że to, o czym w danej chwili mówimy, znajdzie potwierdzenie w naszych czynach, że jeśli mówimy o przeszłości, to jest prawdą. Więc wiara w słowo jest nadzieją. Nadzieją, że ta obietnica zostanie spełniona. Naiwna to wiara, ale właśnie nią się karmimy. W coś przecież trzeba wierzyć.

Praca zawiera odniesienie aspektów związanych ze słowem, jego symboliką i znaczeniem, do religii katolickiej i islamskiej, ale także polityki, oraz wydarzeń historycznych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.