Wpływ otyłości na zdrowie

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 179 zł

Opis pracy

Zdrowie, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia to subiektywnie odczuwana pełnia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej wskutek właściwego przystosowania się do warunków środowiska.

Dopóki nie są odczuwalne wyraźne zaburzenia w wyglądzie, budowie, albo sposobie funkcjonowania danego organizmu, tak długo można uznawać go za zdrowy, mimo, że jego organizm może być chory. Objawy choroby w takiej sytuacji nie są jeszcze dostrzegalne, zarówno przez samego zainteresowanego jak i lekarzy. Zdrowie rozumiane w ten sposób warunkowane jest przede wszystkim odpowiednim składem biochemicznym i równowagą w środowisku wewnętrznym danego organizmu, jak i przyrodniczym środowisku, które go otacza.

W środowisku wewnętrznym człowieka odbywają się kluczowe dla zdrowia procesy wzrostu, namnażania i kształtowania czynności poszczególnych komórek, tkanek i narządów, jak i mechanizmów obronnych. Środowisko to jest w bardzo dużym stopniu uzależnione przez otoczenie człowieka, ale i wiele innych aspektów, z których szczególnie istotny i interesujący to sposób odżywiania się.

Niniejsza praca skupia się an aspektach związanych z otyłością i jej wpływem na zdrowie, sposobem odżywiania się i jego wpływem na funkcjonowanie człowieka. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do zdrowego stylu życia. Przedstawiono podstawowe zasady zdrowego stylu życia, czyli racjonalne odżywianie się, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka, nawiązano do aspektu higieny psychicznej i konieczności eliminacji nałogów. Nie mniej istotna jest również prawidłowa postawa ciała.

Drugi rozdział pracy zawiera zarys metodologiczny pracy. Przedstawiono problem badawczy, metody badań i źródła informacji gromadzonych na potrzeby realizowanych badań.

Trzeci rozdział pracy skupia się na zagadnieniach związanych z prawidłową masą ciała i jej wpływem na zdrowie. Przedstawiono pojęcie otyłości i jej klasyfikację. Nawiązano do wpływu otyłości na zdrowie w kontekście powikłań otyłości. Opisano zasady zdrowego odchudzania.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 179 zł.