licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 155

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ otyłości na zdrowie


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 179

 
Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 155
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 179

Treść pracy:

    Zdrowie, zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia to subiektywnie odczuwana pełnia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej wskutek właściwego przystosowania się do warunków środowiska.

   Dopóki nie są odczuwalne wyraźne zaburzenia w wyglądzie, budowie, albo sposobie funkcjonowania danego organizmu, tak długo można uznawać go za zdrowy, mimo, że jego organizm może być chory. Objawy choroby w takiej sytuacji nie są jeszcze dostrzegalne, zarówno przez samego zainteresowanego jak i lekarzy. Zdrowie rozumiane w ten sposób warunkowane jest przede wszystkim odpowiednim składem biochemicznym i równowagą w środowisku wewnętrznym danego organizmu, jak i przyrodniczym środowisku, które go otacza.

   W środowisku wewnętrznym człowieka odbywają się kluczowe dla zdrowia procesy wzrostu, namnażania i kształtowania czynności poszczególnych komórek, tkanek i narządów, jak i mechanizmów obronnych. Środowisko to jest w bardzo dużym stopniu uzależnione przez otoczenie człowieka, ale i wiele innych aspektów, z których szczególnie istotny i interesujący to sposób odżywiania się.

   Niniejsza praca skupia się an aspektach związanych z otyłością i jej wpływem na zdrowie, sposobem odżywiania się i jego wpływem na funkcjonowanie człowieka. Praca składa się z trzech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy obejmuje wprowadzenie do zdrowego stylu życia. Przedstawiono podstawowe zasady zdrowego stylu życia, czyli racjonalne odżywianie się, wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i samopoczucie człowieka, nawiązano do aspektu higieny psychicznej i konieczności eliminacji nałogów. Nie mniej istotna jest również prawidłowa postawa ciała.

   Drugi rozdział pracy zawiera zarys metodologiczny pracy. Przedstawiono problem badawczy, metody badań i źródła informacji gromadzonych na potrzeby realizowanych badań.

   Trzeci rozdział pracy skupia się na zagadnieniach związanych z prawidłową masą ciała i jej wpływem na zdrowie. Przedstawiono pojęcie otyłości i jej klasyfikację. Nawiązano do wpływu otyłości na zdrowie w kontekście powikłań otyłości. Opisano zasady zdrowego odchudzania.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 179
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.