System informatyczny w prokuraturze

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Rosnące znaczenie informatyzacji we współczesnym świecie, określane mianem rewolucji komputerowej oraz skala przepływu danych w instytucjach, z jakimi mamy dziś do czynienia, zdecydowanie wymusza wdrażanie oraz systematyczną modernizację narzędzi informatycznych. Tylko w ten sposób można uniknąć zgubnego chaosu informacyjnego.

Sprawny system informatyczny pozwala kontrolować praktycznie każdy element firmy, wspomagając zwłaszcza administrację i zarządzanie. Skuteczne i dobrze przemyślane narzędzia informatyczne ułatwiają szybki dostęp do interesujących nas danych, a stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych i intuicyjnych systemów sprawia, iż narzędzia te zdają się być niezastąpione i niezbędne do funkcjonowania danej instytucji.

Nie od dziś wiadomo, że nowoczesne technologie informatyczne wywołały ogromny wpływ na przeobrażenia dokonujące się w sferze działalności różnych instytucji oraz działań poszczególnych jednostek .Oprócz korzyści, jakie płyną z wykorzystania nowych technologii pojawia się szereg kwestii problematycznych dotyczących świadomości ochrony danych oraz doboru i szkolenia odpowiedniego personelu.

Do poprawnego funkcjonowania systemu niezbędna jest precyzyjna identyfikacja osoby poprzez zgromadzenie ogromnej ilości prywatnych danych ,które w późniejszym czasie zostają wykorzystywane przez różne instytucje publiczne.

Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim przedstawienie zalet systemu SIP Libra, jego funkcjonalności i zastosowaniu w postępowaniu przygotowawczym. Czynności te są strategicznymi obszarami, które swoim działaniem obejmują najważniejsze gałęzie prac w Prokuraturach Rejonowych, Okręgowych oraz Apelacyjnych. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiłam wyniki pracy badawczej przeprowadzonej na losowo wybranych, mających bezpośredni kontakt z opisywanym systemem.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich nawiązuje do podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, bez których zaawansowane systemy wielodostępowe nie mogłyby funkcjonować. Drugi rozdział pracy poświęcono ochronie danych, która w przypadku rozwiązań opracowanych na potrzeby instytucji takich jak prokuratura jest zagadnieniem podstawowym. Trzeci rozdział pracy poświęcono opisowi systemu informatycznego prokuratury. Ostatni rozdział pracy zawiera część badawczą.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Audyt bezpieczeństwa systemu informatycznego w firmie X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 94

Dostęp do informacji o środowisku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100

System motywacyjny pracowników (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 131