licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 175

INFORMACJA

Temat pracy:
System informatyczny w prokuraturze


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 175
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Rosnące znaczenie informatyzacji we współczesnym świecie, określane mianem rewolucji komputerowej oraz skala przepływu danych w instytucjach, z jakimi mamy dziś do czynienia, zdecydowanie wymusza wdrażanie oraz systematyczną modernizację narzędzi informatycznych. Tylko w ten sposób można uniknąć zgubnego chaosu informacyjnego.

    Sprawny system informatyczny pozwala kontrolować praktycznie każdy element firmy, wspomagając zwłaszcza administrację i zarządzanie. Skuteczne i dobrze przemyślane narzędzia informatyczne ułatwiają szybki dostęp do interesujących nas danych, a stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych i intuicyjnych systemów sprawia, iż narzędzia te zdają się być niezastąpione i niezbędne do funkcjonowania danej instytucji.

    Nie od dziś wiadomo, że nowoczesne technologie informatyczne wywołały ogromny wpływ na przeobrażenia dokonujące się w sferze działalności różnych instytucji oraz działań poszczególnych jednostek .Oprócz korzyści, jakie płyną z wykorzystania nowych technologii pojawia się szereg kwestii problematycznych dotyczących świadomości ochrony danych oraz doboru i szkolenia odpowiedniego personelu.

   Do poprawnego funkcjonowania systemu niezbędna jest precyzyjna identyfikacja osoby poprzez zgromadzenie ogromnej ilości prywatnych danych ,które w późniejszym czasie zostają wykorzystywane przez różne instytucje publiczne.

    Celem niniejszej pracy jest przede wszystkim przedstawienie zalet systemu SIP Libra, jego funkcjonalności i zastosowaniu w postępowaniu przygotowawczym. Czynności te są strategicznymi obszarami, które swoim działaniem obejmują najważniejsze gałęzie prac w Prokuraturach Rejonowych, Okręgowych oraz Apelacyjnych. W ostatnim rozdziale pracy przedstawiłam wyniki pracy badawczej przeprowadzonej na losowo wybranych, mających bezpośredni kontakt z opisywanym systemem.

    Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich nawiązuje do podstawowych zagadnień związanych z sieciami komputerowymi, bez których zaawansowane systemy wielodostępowe nie mogłyby funkcjonować. Drugi rozdział pracy poświęcono ochronie danych, która w przypadku rozwiązań opracowanych na potrzeby instytucji takich jak prokuratura jest zagadnieniem podstawowym. Trzeci rozdział pracy poświęcono opisowi systemu informatycznego prokuratury. Ostatni rozdział pracy zawiera część badawczą.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY