licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 182

INFORMACJA

Temat pracy:
Funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego w aglomeracji katowickiej w kontekście Śląskiej Debaty Transportowej 2002 - 2003


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 24
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 182
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca omawia różne aspekty rozwoju systemu zbiorowej komunikacji pasażerskiej (zwanej także komunikacją publiczną), który odgrywa ważną rolę w obsłudze transportowej dużych ośrodków miejskich, a szczególnie aglomeracji i konurbacji. Polityka transportowa ośrodków zurbanizowanych Europy Zachodniej od wielu lat uznaje priorytet komunikacji publicznej, jako stwarzającej wymierne korzyści zarówno mieszkańcom, poprzez umożliwienie sprawnego, atrakcyjnego przemieszczania, jak i lokalnej gospodarce oraz środowisku naturalnemu. W ostatnich latach obserwowany jest gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej, który napotyka na barierę przestarzałej, niedostosowanej do tak szybko rosnącego popytu, infrastruktury drogowej. Szczególnie widoczne jest to w Katowicach będących centrum aglomeracji, gdzie przez główne arterie miasta trudno przejechać nie tylko w czasie szczytów przewozowych. Ostatnio obserwuje się wprawdzie znaczne zwiększenie nakładów na inwestycje drogowe mające ułatwić przemieszczanie się, lecz działania wprowadzające priorytet w ruchu miejskim autobusów i tramwajów są dalece niewystarczające. Podobnie jest w innych miastach aglomeracji, choć może zjawisko to nie przybiera tam aż tak dużej skali. Gwałtowna ekspansja indywidualnego transportu samochodowego trwająca już od paru lat powoduje, iż należy zwracać coraz większą uwagę na rozwój sprawnego systemu komunikacji zbiorowej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY