Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii w odniesieniu do człowieka, jako organizmu żywego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Materiał zawiera zestawienie artykułów naukowych z dziedziny badań nad człowiekiem, przede wszystkim z biologicznego punktu widzenia. Poszczególne partie mogą być dobrą pomocą w wyrobieniu wstępnego poglądu na opisywane zagadnienie i przygotowaniem do naukowego podejścia do nich.

W szczególności omawiane są następujące tematy: Wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie człowieka, Meteopatia, wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie człowieka, Meteopatia, wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie i życie, Analiza wyników statystycznych badań wzrostu człowieka, Zjawisko telepatii, Wpływ pola magnetycznego na samopoczucie człowieka i zastosowanie w leczeniu, Zjawiska parapsychologiczne, Wpływ zjawisk słonecznych na zdrowie i samopoczucie człowieka, Wpływ sezonowych zmian klimatycznych na samopoczucie człowieka, Zewnętrzne uwarunkowania ewolucji organizmów żywych, Biorytmika – wpływ okresowych zmian otoczenia na samopoczucie i funkcjonowanie organizmu człowieka, Działanie oka jako podstawowego instrumentu organoleptycznego człowieka, Smak jako jeden z ważnych instrumentów organoleptycznych człowieka, Krańcowe warunki działania mechanizmów regulacji biologicznej, Włos jako wytwór organizmu charakterystyczny dla ssaków, Skóra jako wytwór biologicznej ewolucji, Możliwości funkcjonowania organizmu człowieka w niskich temperaturach, Węch jako jeden ze zmysłów człowieka, Węch jako pierwotny zmysł człowieka, Budowa i funkcje mózgu, Wpływ hałasu na organizm człowieka, Wpływ fal akustycznych na organizm człowieka, Lunatyzm – wpływ faz Księżyca na organizmy i zachowanie zwierząt i ludzi, Sztuczna wątroba, Epidemie w historii ludzkości, Gospodarka odpadami, Przyszłość i perspektywy genetyki, Błędy w strukturze DNA jako przyczyna chorób genetycznych, Historia odkryć archeologicznych i dowody na istnienie ewolucji człowieka, Badania medyczne procesu starzenia się organizmu ludzkiego, Proksemia – przestrzeń jako istotny element kształtowania bytu, osobowości i psychiki człowieka i zwierząt, Chronobiologia – badania zależności biologicznych rytmów człowieka, Wpływ temperatury zewnętrznej i wewnętrznej na funkcjonowanie organizmu człowieka, Istota lunatyzmu – rozszczepienie czynności kory mózgowej, Wpływ ołowiu na funkcjonowanie organizmu człowieka.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83

Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Prawo do życia
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69