licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 184

INFORMACJA

Temat pracy:
Wybrane zagadnienia z dziedziny biologii w odniesieniu do człowieka, jako organizmu żywego


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 60
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 184
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Materiał zawiera zestawienie artykułów naukowych z dziedziny badań nad człowiekiem, przede wszystkim z biologicznego punktu widzenia. Poszczególne partie mogą być dobrą pomocą w wyrobieniu wstępnego poglądu na opisywane zagadnienie i przygotowaniem do naukowego podejścia do nich.

   W szczególności omawiane są następujące tematy: Wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie człowieka, Meteopatia, wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie człowieka, Meteopatia, wpływ warunków atmosferycznych na samopoczucie i życie, Analiza wyników statystycznych badań wzrostu człowieka, Zjawisko telepatii, Wpływ pola magnetycznego na samopoczucie człowieka i zastosowanie w leczeniu, Zjawiska parapsychologiczne, Wpływ zjawisk słonecznych na zdrowie i samopoczucie człowieka, Wpływ sezonowych zmian klimatycznych na samopoczucie człowieka, Zewnętrzne uwarunkowania ewolucji organizmów żywych, Biorytmika – wpływ okresowych zmian otoczenia na samopoczucie i funkcjonowanie organizmu człowieka, Działanie oka jako podstawowego instrumentu organoleptycznego człowieka, Smak jako jeden z ważnych instrumentów organoleptycznych człowieka, Krańcowe warunki działania mechanizmów regulacji biologicznej, Włos jako wytwór organizmu charakterystyczny dla ssaków, Skóra jako wytwór biologicznej ewolucji, Możliwości funkcjonowania organizmu człowieka w niskich temperaturach, Węch jako jeden ze zmysłów człowieka, Węch jako pierwotny zmysł człowieka, Budowa i funkcje mózgu, Wpływ hałasu na organizm człowieka, Wpływ fal akustycznych na organizm człowieka, Lunatyzm – wpływ faz Księżyca na organizmy i zachowanie zwierząt i ludzi, Sztuczna wątroba, Epidemie w historii ludzkości, Gospodarka odpadami, Przyszłość i perspektywy genetyki, Błędy w strukturze DNA jako przyczyna chorób genetycznych, Historia odkryć archeologicznych i dowody na istnienie ewolucji człowieka, Badania medyczne procesu starzenia się organizmu ludzkiego, Proksemia – przestrzeń jako istotny element kształtowania bytu, osobowości i psychiki człowieka i zwierząt, Chronobiologia – badania zależności biologicznych rytmów człowieka, Wpływ temperatury zewnętrznej i wewnętrznej na funkcjonowanie organizmu człowieka, Istota lunatyzmu – rozszczepienie czynności kory mózgowej, Wpływ ołowiu na funkcjonowanie organizmu człowieka.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY