Rola samorządów w organizowaniu zbiorowego transportu publicznego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 34
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia zagadnienia związane z transportem publicznym jako jednym z najtrudniejszych zadań lokalnych, odgrywających szczególną rolę przede wszystkim w obszarach zurbanizowanych i podmiejskich, rolę samorządu w organizowaniu transportu zbiorowego obsługującego obszar miasta/gminy wynikającą z Ustawy o samorządzie gminnym, politykę państwa w dziedzinie transportu lokalnego, rozmaite modele organizacji i zarządzania komunikacją tramwajową i autobusową, obowiązki i uprawnienia samorządu gminnego, dotyczące transportu zbiorowego, przepisy prawne dotyczące: obowiązków i uprawnień samorządu, zezwoleń na świadczenie usług, form organizacyjnych i zasad finansowania, przepisy prawa przewozowego, kwestię refundacji ulg, rozwiązania stosowane w miastach i aglomeracjach w Polsce i w Kanadzie. Praca zawiera także wykaz obowiązujących aktów prawnych i przykładowy statut związku komunalnego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.