licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 190

INFORMACJA

Temat pracy:
Rola samorządów w organizowaniu zbiorowego transportu publicznego


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 34
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 190
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca omawia zagadnienia związane z transportem publicznym jako jednym z najtrudniejszych zadań lokalnych, odgrywających szczególną rolę przede wszystkim w obszarach zurbanizowanych i podmiejskich, rolę samorządu w organizowaniu transportu zbiorowego obsługującego obszar miasta/gminy wynikającą z Ustawy o samorządzie gminnym, politykę państwa w dziedzinie transportu lokalnego, rozmaite modele organizacji i zarządzania komunikacją tramwajową i autobusową, obowiązki i uprawnienia samorządu gminnego, dotyczące transportu zbiorowego, przepisy prawne dotyczące: obowiązków i uprawnień samorządu, zezwoleń na świadczenie usług, form organizacyjnych i zasad finansowania, przepisy prawa przewozowego, kwestię refundacji ulg, rozwiązania stosowane w miastach i aglomeracjach w Polsce i w Kanadzie. Praca zawiera także wykaz obowiązujących aktów prawnych i przykładowy statut związku komunalnego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY