Praktyka działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice i Vancouver (Kanada)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 83
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia rolę samorządu w organizowaniu transportu zbiorowego obsługującego obszar miasta/gminy, obowiązki i uprawnienia samorządu gminnego, dotyczące transportu zbiorowego, przepisy prawne dotyczące: obowiązków i uprawnień samorządu, zezwoleń na świadczenie usług, form organizacyjnych i zasad finansowania, politykę państwa w dziedzinie transportu lokalnego, ustawową konstrukcję związku komunalnego, omówienie działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice, a także system komunikacji zbiorowej w Aglomeracji Vancouver (Kanada).

Najważniejsze akty prawne istotne dla miejskiego transportu zbiorowego zestawiono w załączniku. Załączniki zawierają też przykładowy statut związku komunalnego oraz Ustawę o samorządzie gminnym.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Rola samorządów w organizowaniu zbiorowego transportu publicznego
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 34

Ochrona środowiska morskiego w świetle prawa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76