licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 193

INFORMACJA

Temat pracy:
Praktyka działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice i Vancouver (Kanada)


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 83
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 193
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca omawia rolę samorządu w organizowaniu transportu zbiorowego obsługującego obszar miasta/gminy, obowiązki i uprawnienia samorządu gminnego, dotyczące transportu zbiorowego, przepisy prawne dotyczące: obowiązków i uprawnień samorządu, zezwoleń na świadczenie usług, form organizacyjnych i zasad finansowania, politykę państwa w dziedzinie transportu lokalnego, ustawową konstrukcję związku komunalnego, omówienie działania związku komunalnego na przykładzie miasta Świętochłowice, a także system komunikacji zbiorowej w Aglomeracji Vancouver (Kanada).

   Najważniejsze akty prawne istotne dla miejskiego transportu zbiorowego zestawiono w załączniku. Załączniki zawierają też przykładowy statut związku komunalnego oraz Ustawę o samorządzie gminnym.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY