Analiza przykładów zastosowania systemów płatnego parkowania w kształtowaniu zarządzania ruchem wybranych miast

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis wpływu transportu wewnętrznego na funkcjonowanie organizmu miejskiego, ocenę skutków deficytu pojemności parkingowej w centrach miast, zasady zrównoważonego rozwoju, politykę parkingową i narzędzia jej realizacji na przykładach Krakowa i Warszawy, przesłanki polityki parkingowej, racjonalny podział zadań właściwej polityki parkingowej, strefy ograniczonego parkowania w mieście na przykładzie doświadczeń Gdyni i Katowic, narzędzia polityki parkingowej, warunki wprowadzenia stref płatnego parkowania, skutki pośrednie funkcjonowania stref ograniczonego parkowania w centrum miast, problemy z tworzeniem stref parkowania płatnego w centrach miast, problem rozliczeń, doświadczenia Goeteborgu, regionalne strategie dotyczące parkowania, wnioski z przebiegu Śląskiej Debaty Transportowej, doświadczenia firm obsługujących strefy płatnego parkowania.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.