licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 194

INFORMACJA

Temat pracy:
Analiza przykładów zastosowania systemów płatnego parkowania w kształtowaniu zarządzania ruchem wybranych miast


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 194
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca zawiera opis wpływu transportu wewnętrznego na funkcjonowanie organizmu miejskiego, ocenę skutków deficytu pojemności parkingowej w centrach miast, zasady zrównoważonego rozwoju, politykę parkingową i narzędzia jej realizacji na przykładach Krakowa i Warszawy, przesłanki polityki parkingowej, racjonalny podział zadań właściwej polityki parkingowej, strefy ograniczonego parkowania w mieście na przykładzie doświadczeń Gdyni i Katowic, narzędzia polityki parkingowej, warunki wprowadzenia stref płatnego parkowania, skutki pośrednie funkcjonowania stref ograniczonego parkowania w centrum miast, problemy z tworzeniem stref parkowania płatnego w centrach miast, problem rozliczeń, doświadczenia Goeteborgu, regionalne strategie dotyczące parkowania, wnioski z przebiegu Śląskiej Debaty Transportowej, doświadczenia firm obsługujących strefy płatnego parkowania.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY