Historia miejskiej komunikacji autobuowej w aglomeracji katowickiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis funkcjonowania Śląskich Linii Autobusowych - Związku Celowego Samorządów Śląskich dla prowadzenia komunikacji autobusowej, opis organizacji systemu komunikacyjnego do końca lat osiemdziesiątych oraz opis organizacji i funkcjonowania systemu komunikacyjnego po 1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem organizacji i funkcjonowania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) jako organizatora komunikacji miejskiej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Znaczenie szkoleń pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 100

Interpol
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

Rada Bezpieczeństwa ONZ
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104