Finanse samorządu lokalnego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z problematyką finansów samorządów lokalnych. Rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do tematyki problemu, oraz określeniem form organizacyjno prawnych jednostek samorządu lokalnego. Główna część pracy poświęcona jest zasadom budżetowym i uchwalaniu budżetu jednostek samorządu lokalnego, oraz określeniu wydatków i dochodów tych jednostek. Część pracy poświęcona jest również kontroli gospodarki finansowej opisywanych jednostek. Praca zawiera wykaz literatury związanej z przedmiotową problematyką.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.

Podobne prace

Wybory samorządowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93

Promocja miasta na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 67

Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 91