licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 196

INFORMACJA

Temat pracy:
Finanse samorządu lokalnego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 15
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 196
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

       Praca zawiera opis podstawowych zagadnień związanych z problematyką finansów samorządów lokalnych. Rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do tematyki problemu, oraz określeniem form organizacyjno prawnych jednostek samorządu lokalnego. Główna część pracy poświęcona jest zasadom budżetowym i uchwalaniu budżetu jednostek samorządu lokalnego, oraz określeniu wydatków i dochodów tych jednostek. Część pracy poświęcona jest również kontroli gospodarki finansowej opisywanych jednostek. Praca zawiera wykaz literatury związanej z przedmiotową problematyką.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.