Pojęcie i funkcje pieniądza

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 28
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Wprowadzeniem do pracy jest historia ewolucji pieniądza i jego form - zaczynając od pieniądza kruszcowego, poprzez pieniądz papierowy a na pieniądzu bezgotówkowym kończąc. Kolejna część pracy poświęcona jest funkcjom pieniądza. Praca wyjaśnia dokładnie pojęcie pieniądza, oraz zjawisko popytu na pieniądz i podaży pieniądza. Praca zawiera pokaźny wykaz literatury.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Fundusze poręczeniowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77

Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 9

Karty płatnicze
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59