licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 198

INFORMACJA

Temat pracy:
Pojęcie i funkcje pieniądza


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 28
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 198
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

       Wprowadzeniem do pracy jest historia ewolucji pieniądza i jego form - zaczynając od pieniądza kruszcowego, poprzez pieniądz papierowy a na pieniądzu bezgotówkowym kończąc. Kolejna część pracy poświęcona jest funkcjom pieniądza. Praca wyjaśnia dokładnie pojęcie pieniądza, oraz zjawisko popytu na pieniądz i podaży pieniądza. Praca zawiera pokaźny wykaz literatury.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.