Zakres działania samorządu terytorialnego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 79 zł

Opis pracy

Praca opisuje zakres działania samorządu terytorialnego. Głównie skupia się na zagadnieniach: subsydiarność i decentralizacja zadań administracji publicznej, podział zadań między poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, prawne środki realizacji zadań samorządu lokalnego. Praca została napisana w 2004 roku.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 79 zł.

Podobne prace

Samorząd gminy w świetle Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Wybory samorządowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 93

Budżet gminy na przykładzie Gminy X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101