licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 199

INFORMACJA

Temat pracy:
Zakres działania samorządu terytorialnego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 79

 
Ilość stron: 19
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 199
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 79

Treść pracy:

       Praca opisuje zakres działania samorządu terytorialnego. Głównie skupia się na zagadnieniach: subsydiarność i decentralizacja zadań administracji publicznej, podział zadań między poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, prawne środki realizacji zadań samorządu lokalnego. Praca została napisana w 2004 roku.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 79
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.