Podstawowe aspekty drogowego transportu międzynarodowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Niniejsza praca opisuje podstawowe zagadnienia drogowego transportu międzynarodowego.

Przedstawiono rolę transportu drogowego w ujęciu gospodarczym, przybliżono potrzeby transportowe w odniesieniu do przyczyn ich powstawania. Podjęto próbę scharakteryzowania międzynarodowego transportu drogowego.

Istotnym elementem pracy jest wyszczególnienie kierunków przemieszczeń na przykładzie Polski i opis infrastruktury transportu drogowego. Opisano środki transportu zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w przewozach towarowych. W podobnym podziale przedstawiono stosowane technologie przewozu.

Praca zawiera analizę potrzeb przewozowych dla wybranych krajów Unii Europejskiej. Znaczną część pracy poświęcono opisaniu elementów procesu transportowego, co objęło ogólną charakterystykę procesu transportowego i jego szczegółową charakterystykę. Poruszono również aspekt gospodarowania w przewozach międzynarodowych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace