licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 2

INFORMACJA

Temat pracy:
Podstawowe aspekty drogowego transportu międzynarodowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 119

 
Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 2
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 119

Treść pracy:

    Niniejsza praca opisuje podstawowe zagadnienia drogowego transportu międzynarodowego.

    Przedstawiono rolę transportu drogowego w ujęciu gospodarczym, przybliżono potrzeby transportowe w odniesieniu do przyczyn ich powstawania. Podjęto próbę scharakteryzowania międzynarodowego transportu drogowego.

    Istotnym elementem pracy jest wyszczególnienie kierunków przemieszczeń na przykładzie Polski i opis infrastruktury transportu drogowego. Opisano środki transportu zarówno w przewozach pasażerskich, jak i w przewozach towarowych. W podobnym podziale przedstawiono stosowane technologie przewozu.

    Praca zawiera analizę potrzeb przewozowych dla wybranych krajów Unii Europejskiej. Znaczną część pracy poświęcono opisaniu elementów procesu transportowego, co objęło ogólną charakterystykę procesu transportowego i jego szczegółową charakterystykę. Poruszono również aspekt gospodarowania w przewozach międzynarodowych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 119
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.