Nowomowa i postnowomowa. Analiza polskiego dyskursu politycznego w latach 1979-1999 na łamach Trybuny Robotniczej i Trybuny Śląskiej.

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Badanie makroprocesu społecznego, jakim niewątpliwie jest transformacja ustrojowa oraz zjawisk go poprzedzających w zwierciadle dyskursu politycznego może się wydawać przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym. I jest tak w istocie. Z jednej strony trudności nastręcza skąpość aparatury pojęciowej, z drugiej sam przedmiot analizy - nieprecyzyjnie określony w polskiej socjologii. Siłą rzeczy główną cechą tej pracy staje się interdyscyplinarność. Próba wyczerpania tematu zmusza do korzystania z dorobku dziedzin pokrewnych - politologii, psychologii społecznej i lingwistyki. Przy czym wielopoziomowość nie wyklucza wnikliwości badania, sprzyja natomiast jego wyrazistości.

Praca zawiera wyjaśnienie wszystkich pojęć do jakich się odnosi, oraz tytułową analizę dyskursu politycznego w oparciu o publikacje w wymienionych gazetach.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.