licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 20

INFORMACJA

Temat pracy:
Nowomowa i postnowomowa. Analiza polskiego dyskursu politycznego w latach 1979-1999 na łamach Trybuny Robotniczej i Trybuny Śląskiej.


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 20
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Badanie makroprocesu społecznego, jakim niewątpliwie jest transformacja ustrojowa oraz zjawisk go poprzedzających w zwierciadle dyskursu politycznego może się wydawać przedsięwzięciem bardzo skomplikowanym. I jest tak w istocie. Z jednej strony trudności nastręcza skąpość aparatury pojęciowej, z drugiej sam przedmiot analizy - nieprecyzyjnie określony w polskiej socjologii. Siłą rzeczy główną cechą tej pracy staje się interdyscyplinarność. Próba wyczerpania tematu zmusza do korzystania z dorobku dziedzin pokrewnych - politologii, psychologii społecznej i lingwistyki. Przy czym wielopoziomowość nie wyklucza wnikliwości badania, sprzyja natomiast jego wyrazistości.

   

   Praca zawiera wyjaśnienie wszystkich pojęć do jakich się odnosi, oraz tytułową analizę dyskursu politycznego w oparciu o publikacje w wymienionych gazetach.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY