licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 200

INFORMACJA

Temat pracy:
Postępowanie mediacyjne przed sądem administracyjnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 89

 
Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 200
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 89

Treść pracy:

       Praca omawia wprowadzoną z dniem1 stycznia 2004 r. do naszego systemu prawnego nową instytucję, a mianowicie postępowanie mediacyjne, a w szczególności rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy nr R /86/12 z 16 września 1986 r. dotyczącą środków zapobiegających nadmiernemu obciążeniu sądów i ograniczających to obciążenie, rekomendację nr R /2001/ 9 o alternatywnych środkach rozstrzygania sporów sądowych między władzami administracyjnymi a osobami (stronami) prywatnymi, ustawy epizodyczne: Administrative Dispute Resolution Act oraz Negotiated Rulemaking Act, holenderską ustawę o ogólnym prawie administracyjnym, postępowanie mediacyjne przed polskimi sądami administracyjnymi, postępowanie mediacyjne i uproszczone, akt wydany na podstawie ustaleń mediacyjnych jako przedmiot skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, słabości i niedociągnięcia postępowania mediacyjnego przed sadami administracyjnymi.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 89
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.