Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 299 zł

Opis pracy

Praca opisuje aspekty związane z wykorzystaniem wyjaśnień oskarżonego jako dowodów w procesie karnym. W szczególności opisuje następujące zagadnienia: pojęcie dowodu, ich rodzaje i kwestie związane z wprowadzeniem dowodów do procesu; uprawnienia jakie przysługują oskarżonemu w związku ze składaniem wyjaśnień, czyli prawo do informacji oraz prawo do swobodnego wypowiadania się, prawo do milczenia, prawo do zmiany wyjaśnień i możliwość kłamstwa w wyjaśnieniach; przyznanie się oskarżonego do winy oraz odwołanie przyznania się do winy; wyjaśnienia oskarżonego a samooskarżenie; wyjaśnienia oskarżonego obciążające inne osoby (pomówienie).

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 299 zł.

Podobne prace

Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 111

Obrońca w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 98

Podejrzany i oskarżony w procesie karnym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 60