licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 201

INFORMACJA

Temat pracy:
Wyjaśnienia oskarżonego jako środek dowodowy w procesie karnym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 95
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 201
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

       Praca opisuje aspekty związane z wykorzystaniem wyjaśnień oskarżonego jako dowodów w procesie karnym. W szczególności opisuje następujące zagadnienia: pojęcie dowodu, ich rodzaje i kwestie związane z wprowadzeniam dowodów do procesu; uprawnienia jakie przysługują oskarżonemu w związku ze składaniem wyjaśnień, czyli prawo do informacji oraz prawo do swobodnego wypowiadania się, prawo do milczenia, prawo do zmiany wyjaśnień i mozliwość kłamstwa w wyjaśnieniach; przyznanie się oskarżonego do winy oraz odwołanie przyznania się do winy; wyjaśnienia oskarżonego a samooskarżenie; wyjaśnienia oskarżonego obciążające inne osoby (pomówienie)


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.