licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 202

INFORMACJA

Temat pracy:
Profilaktyka zdrowia w rodzinach dotkniętych alkoholizmem


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 54
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 202
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Alkoholizm jest poważnym problemem naszych czasów. O jego zgubnym wpływie na funkcjonowanie rodziny, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiadomym jest, że istnieją programy profilaktyczne oraz sposoby leczenia alkoholizmu. Jednak wiedza na ich temat jest wielu ludziom obca.

   Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że alkoholizm jest chorobą. Każdą chorobę, więc też alkoholową, można i należy leczyć wszelkimi możliwościami sposobami. Jedyny problem tkwi w tym, że trzeba wiedzieć w jaki sposób to robić i gdzie szukać pomocy.

   W pracy przedstawiono problemy, jakie wywołuje w rodzinie alkoholizm jednego, bądź kilku jej członków. Scharakteryzowano wpływ alkoholizmu rodziców na rozwój dzieci, na ich osobowość i dorosłe życie. Opisano, w jaki sposób alkohol niszczy małżeństwo i powoduje jego rozpad. Wspomniano też o rodzajach przemocy stosowanej w rodzinach alkoholowych.

   W pracy zawarty jest też wywiad z rodziną alkoholową.

   Opisano metody leczenia z uzależnienia od alkoholu. Będą to terapie – grupowa i indywidualna, a także zintegrowany model pomocy dziecku i rodzinie oraz terapia rodzinna. Prócz psychologicznych metod leczenia alkoholizmu, istnieje farmakologiczny sposób na rozwiązanie tego problemu i w pracy będzie on przedstawiony. Rodziny dotknięte alkoholizmem pozbawione są możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Czy mogą liczyć na zmianę swojego losu? Co dzieje się w rodzinie alkoholowej i jak można jej pomóc?

   Praca stanowi odpowiedź na powyższe pytania.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY