Uwarunkowania prawne organizacji drogowego transportu międzynarodowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 24
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis uwarunkowań prawnych związanych z organizacją międzynarodowego transportu drogowego.

Poruszono zagadnienia związane z polskimi przepisami prawnymi związanymi z działalnością drogowego transportu międzynarodowego, czyli ustawodawstwem i licencjami. Opisano poszczególne konwencje międzynarodowe. Wyszczególniono również umowy międzynarodowe Polski w podmiotowym zakresie z innymi państwami.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Podstawowe aspekty drogowego transportu międzynarodowego
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 42

Odpowiedzialność odszkodowawcza w umowie przewozu
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 135

Przykład organizacji transportu międzynarodowego
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 9