Przykład organizacji transportu międzynarodowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 9
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca zawiera opis organizacji transportu międzynarodowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa.

Opisano analizowane przedsiębiorstwo, przybliżono tabor wykorzystywany przez przedsiębiorstwo, zakres świadczonych przez przedsiębiorstwo usług, największych konkurentów przedsiębiorstwa i metody organizacji transportu międzynarodowego stosowane przez przedsiębiorstwo.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

Marketing, public relations i reklama w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 95