Małe przedsiębiorstwa w systemie gospodarki narodowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 42
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Praca skupia się na problematyce przedsiębiorstw w systemie gospodarki narodowej.

Praca zawiera definicję małych i średnich przedsiębiorstw, przybliżenie roli małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej i światowej. Zawarto klasyfikację małych i średnich przedsiębiorstw, w oparciu o kryteria prawne obowiązujące w Polsce. Istotnym elementem pracy jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace

Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na tle źródeł ich finansowania
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78

Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 56

Fundusze poręczeniowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 77