Wprowadzenie do problematyki sieci komputerowych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 26
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca zawiera podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

Praca zawiera opis modelu referencyjnego OSI i poszczególnych jego warstw, fizycznej, łącza danych, sieciowej, transportowej, sesji, prezentacji, aplikacji. Kolejnym poruszanym zagadnieniem są typy sieci, wśród których opisano sieci klient-serwer, równorzędne, mieszane. Opisano również typologie sieci, czyli magistrali, pierścienia, gwiazdy, przełączaną i typologie złożone. Opisano rodzaje sieci lokalnych, czyli sieci Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM,

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.