Podstawy technologii TCP-IP

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 14
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca zawiera szczegółowe omówienie podstaw technologii TCP-IP.

Omówiono podstawowe zastosowania protokołu, porównano jego funkcjonowanie z założeniami modelu referencyjnego OSI, opisano warstwy wykorzystywane przez protokół, wymieniono klasy adresów IP, opisano protokół ARP, opisano format datagramu IP, opisano kapsułkowanie w sieciach IP, kapsułkowanie komunikatu ICMP, przybliżono teoretyczne założenia TCP-IP, opisano format segmentu TCP.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.