Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 59 zł

Opis pracy

Praca opisuje aspekty administracji świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania.

Przedstawiona jest rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej, przedstawiono i opisano podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych, opierając się o szczegółowe regulacje przepisów prawnych, jak również opisano zasady finansowania świadczeń zdrowotnych.

Praca zawiera komplet przypisów odnoszących się do numerów stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 59 zł.

Podobne prace

Prawo obywatela do świadczeń zdrowotnych
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 19

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 137

Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61