licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 219

INFORMACJA

Temat pracy:
Administracja świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 59

 
Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa
Identyfikator pracy: 219
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 59

Treść pracy:

       Praca opisuje aspekty administracji świadczeń zdrowotnych i zasady ich finansowania.

   

      Przedstawiona jest rola administracji publicznej w organizacji opieki zdrowotnej, przedstawiono i opisano podmioty uprawnione do świadczenia usług zdrowotnych, opierając się o szczegółowe regulacje przepisów prawnych, jak również opisano zasady finansowania świadczeń zdrowotnych

   

      Praca zawiera komplet przypisów odnoszących się do numerów stron w wykorzystanej literaturze


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 59
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.