Bazy danych a własność intelektualna

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 12
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 39 zł

Opis pracy

Praca przedstawia aspekty własności intelektualnej w kontekście baz danych.

Praca rozpoczyna się od uwag wstępnych, gdzie przybliżono podstawowe pojęcia. W dalszej części pracy przedstawiono aspekty związane z ochroną baz danych w prawie konkurencji, jak również ochronę baz danych prawem sui generis. Odniesiono się również do praw pokrewnych prawu sui generis. Przedstawiono także aspekty międzynarodowej ochrony baz danych.

Praca zawiera komplet przypisów odnoszących się do numerów stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 39 zł.

Podobne prace

System rezerwacji z wykorzystaniem PHP i MySQL
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 76

Sieci bezprzewodowe
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Ochrona kumulowana baz danych i jej wyłączenie
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa | Stron: 16