Kobieta jako podmiot uprawniony z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 17
Rodzaj pracy: Zaliczeniowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 49 zł

Opis pracy

Praca porusza kwestie kobiety jako podmiotu uprawnionego z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka.

Przedstawiono implikacje zasad ogólnych prawa międzynarodowego praw człowieka, zasadę uniwersalizmu praw człowieka, zasadę równości i niedyskryminacji w korzystaniu z praw człowieka. Odniesiono się do zasady równości płci, co obejmuje gwarancje ochronne, gwarancje równości w aspekcie małżeństwa i rodziny, zasadę równości płci jako jedną z naczelnych zasad prawa europejskiego. Na łamach pracy przeprowadzono rekonstrukcję koncepcji podmiotu uprawnionego z tytułu międzynarodowo chronionych praw człowieka, co obejmuje domniemanie na rzecz pełnego korzystania z praw człowieka i domniemanie na rzecz skutecznego korzystania z praw człowieka.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 49 zł.

Podobne prace

Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 111

Ekonomiczne prawa człowieka
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 55

Europejski Trybunał Praw Człowieka
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 113